Wie zijn er online

We hebben 45 gasten en geen leden online

Bezoekerstotaal

Artikelen bekeken hits
186060

Nieuws

Medaille informatie

In het Ridderdiploma van de Koninklijke orde der unie, door LODEWIJK NAPOLEONKoning van Holland, op de 14den Februari 1807 ingesteld, deed Zijne Majesteit te weten en betuigde  Zij: "dat, of schoon de Deugd in zich zelve haare eigene, beste en Bestandige belooning vindt, het echter, onder alle volken, eene aangenomen gewoonte is, om dezulken, die in deugd, in dapperheid en in verdiensten uitmunten, op ene onderscheidene wijze te begunstigen, ten einde hen te beloonen, hunnen roem te bevestigen en uit te breiden, en anderen tot hunnen navolging op te wekken. En alzo het oogmerk van belooning en aanmoediging, in alle tijden, een voornaamste doeleinden der instelling van RIDDERLIJKE ORDEN is geweest"

(De nederlandse Ridderorden 1900-1936)

Hiermee werd het grondbeginsel der Nederlandse Ridderorden zuiver omschreven

volgens Generaal b.d. C.J.Snijders Oud opperbevelhebber van Land - en Zeemacht in 1937

 

 wilh1898vz

 

Wordt vervolgt